Ceník

Semináře pro pedagogy
Cena je smluvní. Vychází z akreditace programu, která byla schválena MŠMT v rámci DVPP.

 

Semináře pro žáky
Cena je smluvní. Odvíjí se od náročnosti programu, délce vstupu a množství vstupů.
Plně respektuje ceny obvyklé.

 

Intervence ve třídě
800 Kč za jednu hodinu přímé práce plus jednorázový poplatek 2 000 Kč za nepřímou práci.

 

Semináře pro rodiče
Jednorázový poplatek 5 000 Kč.

 

Znalecká činnost
Pro potřeby orgánů veřejné moci a státní správy dle platných norem.
Pro fyzické a právnické osoby je cena dohodou.

 

 

 

 

detail