Životopis

Dosažené vzdělání

2016 lektor společného vzdělávání, NUV Praha
2016 soudní znalec,  obor: školství a kultura, odvětví:  pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie
2006–2008 Školní speciální pedagog, Fakulta pedagogická, UK Praha, postgraduální studium
1985–1989 Speciální pedagogika – učitelství, etopedie, logopedie, psychopedie, Fakulta pedagogická, UK Praha
1980–1984 gymnázium Sedlčany

Pracovní zkušenost

1989–1993 zvláštní školy, Praha 5 a Praha 4, učitelka
1997
Jedličkův ústav, logoped
1998–2003 základní školství, Tábor, učitelka
2003–2004
Speciální škola Tábor, učitelka
2004–2008 základní školství Tábor, učitelka
2008–2010
Základní škola Tábor, školní speciální pedagog, učitelka
2008–2010
IPPP Praha, školní speciální pedagog
2010–2012 učitel, etoped ZŠ a SŠ při DPL Opařany
2010 lektor NIDV, lektor primární prevence
2012 lektor CPIV, Portál, Asimilování, Elio, Infra, Education Vysočina
2012 odborná publikační činnost časopis Prevence, odborná publikační činnost pro časopis Portál, terapeut a preventista ZŠ, SOU a OU Soběslav pod OPVK, lektor resortního úkolu NIDV Extremismus a radikalismus – hrozba na našich školách?, programy pro Radu pro mezinárodní vztahy. Přednášková činnost pro Ústav mezinárodních vztahů, supervizor základních škol pro oblast práce se třídou.
2013 lektor pro práci pěstouny, autor metodických materiálů nakladatelství dr. Josef Raabe, s.r.o., lektor resortního úkolu NIDV – Výchova demokratického občana, supervizor grantů pro oblast DVPP, metodik OPVK SOU Písek, intervenční a preventivní pracovník programů specifické prevence, metodik a učitel studijních skupin metodik prevence Education Vysočina, metodik pro OPVK SŠ a SOU Písek.
2014 lektor CPIV, Fakta, s.r.o., vedoucí studijních skupin Asistent pedagoga při NIDV, metodik pro OPVK SOU Milevsko, vedoucí studijních skupin logopedický asistent při NIDV, lektor společnosti Raabe – Centrum pro vzdělávání, autor metodických materiálů pro školy a školská zařízení pro prevenci a intervenci sociálně patologických jevů vydaných Amnesty International, lektor projektu NIDV Zdravý životní styl – výchova ke zdraví, metodik OPVK SOU Písek, intervenční a preventivní pracovník programů specifické prevence, metodik a učitel studijních skupin metodik prevence Education Vysočina, supervizor škol a školských zařízení, mentorská činnost.
2015
autor odborných článků pro nakladatelství Wolters Kluwer, Kafomet, Prevence, držitel akreditace MŠMT Instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, lektor Pro Futuro, odborný poradce Táborského soukromého gymnázia, s.r.o., konzultant a lektor koordinátorů ŠVP při NIDV, lektorská a pedagogická činnost pro Slezskou univerzitu v Opavě, lektorská činnost pro KÚ Hradec Králové, NUV – pověřený lektor novely Školského zákona a souvisejících vyhlášek, odborný konzultant pro úpravy výstupů a cílů vzdělávání konkrétních ŠVP na základě novely Školského zákona.
2016 certifikovaný lektor – implementátor pro společné vzdělávání,  certifikovaný lektor pro společné vzdělávání – oblast RVP ZV
2016

Lektor Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Moravskoslezský kraj, lektor Místních akčních plánů
Soudní znalec obor: školství a kultura, odvětví:  pedagogika, specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie

2017 Lektor pro MAP Strakonicko, Blatensko, Trhové Sviny, Tábor, Kadaň. Vedení seminářů pro PPP Plzeňský kraj. Konzultant a lektor APIV. Lektor OTIDEA. Lektorská činnost pro Národní ústav vzdělávání.
2018 Lektor Národního ústavu vzdělávání, lektor MAP, KAP Jihočeský kraj, lektor v rámci DVPP Universita Palackého Olomouc, spolupráce s nakladatelstvím Fórum
2019 Lektor Zřetel, s.r.o., lektor MAP, KAP s působností Pardubického, Libereckého, Středočeského, Moravoslezského a Zlínského kraje, autor odborných článků nakladatelství Verlag Dashöfer, lektor a konzultant pro KÚ Moravskoslezský kraj.
2020 spolupráce s Prevalis Praha, spolupráce s organizacemi Moravskoslezského kraje v rámci podpory pěstounských rodin, lektor SSS Brno, autor odborných článků a lektor nakladatelství Forum.
2021

lektor společnosti Seminaria, MAP Praha, MAP Jihomoravský kraj, lektor nakladatelství Forum, Verlags Dashofer, spolupráce s NPI.

detail