Diagnostická, intervenční a terapeutická práce s žáky a třídními kolektivy

Programy pro žáky a třídní kolektivy  jsou postaveny vždy dle konkrétního sociálně patologického jevu, který se ve třídě nebo skupině vyskytl.

 

  • Sociometrie třídy
  • Vrstevnický program a řešení šikany
  • Intervenční program zaměřený na konkrétní sociálně patologický jev, např. extremismus, krádeže, záškoláctví, školní anorexie atd.
  • Programy pro zkvalitnění třídního kolektivu
  • Třídnické hodiny, třídnické dny
  • Spolupráce s rodiči
detail