Intervenční a poradenská činnost pro rodiče a děti v krizové situaci

Tato činnost je určena všem rodinám, které se ocitly v krizi. Je zaměřena na rychlou pomoc s návrhem dalších postupů u odborníků zaměřených na řešení konkrétního problému. V případě krizových situací ve škole, je intervence poskytnuta přímo.

detail