Lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogy
v předškolním zařízení

Všechny nabízené programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditované u MŠMT.

Instituce: Mgr. Marika Kropíková, sídlem Sezimovská 531, 391 56 Tábor, Č.j.: MSMT – 109/2021-1.

 

Nabídka akreditovaných programů:

 • Agrese a agresivita u dětí předškolního věku
 • Hry a činnosti pro prevenci agrese a agresivity u dětí MŠ
 • Kázeň ve škole a školním prostředí
 • Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
 • Deficity dílčích a kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU u dětí předškolního věku
 • Diagnostika a kompetence pedagoga v předškolním zařízení při diagnostikování
 • Jak vytvořit funkční IVP se zapojením všech účastníků
 • Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ
 • Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD, ADFHD ve školní práci
 • Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání těchto poruch
 • Práce s žáky cizince v předškolním zařízení
 • Prevence logopedických vad a komunikačních poruch
 • Specifické poruchy chování
 • Týrané a zanedbávané dítě ve škole
 • Jak být asertivní
 • Jak komunikovat ve školním prostředí
 • Jak nevyhořet v pedagogické profesi
 • Jak plánovat a rozhodovat v pedagogické profesi
 • Konflikt ve škole
 • Krizová komunikace ve školním prostředí
 • Metody a formy pedagogické práce
 • Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu
 • Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci v předškolním zařízení
 • Zapojme rodiče do výchovně vzdělávacího procesu
 • Klima školní třídy
 • Klima školy
 • Organizace distančního vzdělávání
 • Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu
detail