Znalecká činnost

Na základě Rozhodnutí předsedy Krajského soudu v Českých Budějovicích jsem oprávněna vykonávat znaleckou činnost v oboru školství a kultura, odvětví pedagogika,
specializace: speciální pedagogika, společné vzdělávání, etopedie, psychopedie, logopedie.

Výkon znalecké  činnosti
Znalecké posudky pro potřeby soudu, státních orgánů a orgánů vykonávajících veřejnou správu.
Znalecké posudky pro fyzické osoby.
Znalecké posudky pro právnické osoby.

detail